Može se masažer koristiti sa pejsmejkerom?

31 Maja, 2023