Podaci se ne prikazuju nakon prijenosa u softver aplikacije/računala.

7 Juna, 2023
Ako je greškom postavljena pogrešna godina,
na primjer 2008., 2078., ovi podaci mjerenja
neće biti prikazani u softveru jer su tada 
podaci predaleko u prošlosti ili budućnosti.


Koristite uputstvo za upotrebu vašeg uređaja
da provjerite da li je podešena ispravna godina. 
Godina se prikazuje samo na displeju u osnovnom
podešavanju, a ne u pregledu mjerenja.


Aktuelne upute za vaš uređaj možete pronaći u
uputstvu/downloads.